Logo Demo online Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna Wypróbuj demo online Nazwa użytkownika: klient, hasło: klient
Innowacyjność Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej
 • Możliwości Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej stawiają ten system w pozycji porównywalnej z innymi profesjonalnymi systemami testowymi (np. Wiedeński System Testów z laboratorium Schuhfrieda). Systemy te w przeciwieństwie do SPD są systemami zamkniętymi i nie pozwalają na wprowadzanie nowych testów z poza puli oferowanej przez producenta.
 • Pod względem elastyczności SPD zbliża się natomiast do oprogramowania służącego do projektowania i administrowania zadań w eksperymentach psychologicznych, takich jak np. E-Prime czy Presentation. Narzędzia tego typu cechują się większymi możliwościami kontroli nad ekspozycją bodźców. Ich poziom złożoności jednak (widoczny zarówno podczas projektowania badań, jak i w obróbce zarejestrowanych wyników) nie sprzyja wykorzystywaniu ich do prowadzenia badań diagnostycznych (do czego zresztą nie są przeznaczone).
 • Najważniejsze cechy SPD to:
  • Pozwala na konstruowanie, włączanie i modyfikację różnorodnych narzędzi diagnostycznych, poczynając od przeniesienia na ekran komputera testów typu papier-ołówek (ankiety, kwestionariusze, testy zdolności itp.) aż po projektowanie testów wykonaniowych i adaptacyjnych.
  • Pozwala na kontrolę wielu parametrów związanych z administrowaniem testów i zbieraniem wyników - poza poprawnością udzielanych odpowiedzi możliwa jest m.in. dokładna kontrola czasu prezentacji zadań oraz czasu reakcji osoby badanej.
  • Umożliwia definiowanie własnych raportów i automatyczne ich generowanie po wykonaniu badania lub w dowolnie innym wybranym momencie.
  • Pozwala w jednym miejscu zbierać i analizować wyniki osób badanych (obsługa importu danych z innych systemów).
  • Umożliwia przeprowadzanie rozproszonych badań przy wykorzystaniu Internetu.
  • Jej konstrukcja daje możliwość integracji z innym oprogramowaniem diagnostycznym.
  • Jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne (np. „SPD testy kierowców”).
 • Poniżej znajduje się zestawienie funkcji Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej.
Tworzenie narzędzi diagnostycznych
 • Tworzenie definicji testu
  • M.in. kwestionariuszy definiowanych w trzech krokach w oparciu np. o prezentację PowerPoint
  • Wykorzystujących animacje i dźwięk
  • Zawierających zadania warunkowe oraz warunki przejścia między zadaniami w oparciu o udzielone odpowiedzi i wyróżniki opisujące badanych (np. testów adaptacyjnych, prezentacji z interakcją, szkoleń śledzących postępy nauki itp.)
  • Wykorzystujących precyzyjny pomiar czasu prezentacji bodźca, czasu reakcji, latencji itp.
 • Definiowanie kluczy i wskaźników służących do wyliczenia wyników surowych
  • Np.: zliczające poprawne odpowiedzi, liczbę opóźnionych poprawnych odpowiedzi, liczbę błędów, liczbę serii błędów, medianę czasów poprawnych odpowiedzi itp.
 • Definiowanie wskaźników złożonych
  • Pozwalających na wyliczane wyników ogólnych itp.
 • Definiowanie norm
 • Wprowadzanie interpretacji wyników przeliczonych
 • Tworzenie szablonów raportów prezentujących wyniki w postaci tabel i wykresów.
Zarządzanie przeprowadzaniem badań
 • Rejestracja osób badanych z możliwością definiowania wyróżników (atrybutów) opisujących te osoby
 • Zadawanie badań
  • Możliwość zdalnego zlecania badań (przez Internet) z określeniem czasu rozpoczęcia oraz prowadzenie badań grupowych (patrz architektura rozwiązania)
  • Zadawanie w ramach badania wielu testów
  • Osoba badana musi jedynie dysponować przeglądarką internetową
  • Możliwość zdalnego śledzenia postępów badania i udzielanych na bieżąco odpowiedzi
  • Rejestracja historii udzielonych odpowiedzi i ich zmian dokonywanych w trakcie badania
 • Automatyczne generowanie raportów dla badanego i badającego
Analiza wyników
 • Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie wskaźników, norm, interpretacji itp. oraz powtórnej analizy danych
 • Eksport wyników do zewnętrznych programów
 • Możliwość prezentacji wyników w formie ilościowej na wykresach, tabelach, a także w formie opisowej, tzn. interpretacji
 • Centrum zarządzania wynikami badań (tzw. Archiwum badań)
  • Możliwość przechowywania, analizowania i obsługi wyników z badań przeprowadzanych poza Platformą
Zarządzanie własnymi dystrybucjami testów do Platformy
 • Obsługa licencji (czasowych, na liczbę uruchomień itp.) na wykonywanie własnych testów.
 • Rejestracja klientów – zarządzanie wydanymi licencjami
 • Przygotowywanie własnych zabezpieczonych przed modyfikacją dystrybucji testów
  • Zabezpieczenie przed kopiowaniem i nieautoryzowanym użyciem (zawartość testu jest szyfrowana).
Samodzielne rozbudowywanie możliwości Platformy
 • Możliwość podłączenia własnych modułów diagnostycznych
  • Integracja oprogramowania współpracującego z głównym silnikiem Platformy tzw. zewnętrznych modułów pozwalających realizować specyficzne metody badawcze nie wspierane przez Specjalistyczny Moduł Diagnostyczny (SMD)
Tryb jednostanowiskowy Tryby pracy
 • Badający i badany korzystają z tego samego komputera.
  • Dostęp do SPD i SMD tylko na jednym komputerze.
 • Nie jest wymagana dodatkowa autoryzacja osoby badanej.
 • Nie można przeprowadzać wielu badań równolegle.
Tryb wielostanowiskowy Tryby pracy
 • Badający i badany mogą korzystać z różnych komputerów.
  • Można zainstalować SPD na oddzielnym serwerze.
  • Badający może zarządzać Platformą (m.in. zlecać badania) z dowolnego miejsca mającego dostęp do Serwera.
  • Badany może wykonać zlecone testy na dowolnym komputerze mającym dostęp do Serwera (wymagana jest tylko przeglądarka Internetowa oraz zainstalowana wtyczka Flash – Air).
 • Na odrębnym komputerze wymagana jest autoryzacja osoby badanej przy użyciu udostępnionego identyfikatora i hasła.
 • Można przeprowadzać wiele badań równolegle.
  • Platforma internetowa może pozwolić łatwiej organizować i przeprowadzać testy grupowe. Nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania. Potrzebne są tylko komputery z dostępem do Internetu oraz przeszkolona osoba mogąca poprowadzić badanie.
 • Możliwość pracy w trybie jednostanowiskowym.
Mapa funkcji