Logo Demo online Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna Wypróbuj demo online Nazwa użytkownika: klient, hasło: klient
Organizowane szkolenia
 • Tytuł: Zastosowanie SPD w pracowni psychologicznej lub w pracy badawczej. Pokaz testów do pomiaru sprawności poznawczej i psychofizycznej oraz szkolenie ze sposobów pracy z programem.
 • Terminy szkoleń będą ustalane z osobami zainteresowanymi - prosimy o kontakt.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
 • Miejsce: Centrum Warszawy (dokładny adres podamy po zamknięciu listy uczestników)
 • Plan prezentacji/szkolenia:
  • Ogólne wprowadzenie
  • Prezentacja możliwości Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej (zlecanie badań, tworzenie testów, raportów, analiza wyników itp.)
  • Prezentacja testów dedykowanych m.in. do badania kierowców (patrz „Testów kierowców”)
  • Omówienie możliwych form współpracy
  • (Dla zainteresowanych) Dokładne omówienie funkcji SPD np. definiowania rozbudowanych testów
W celu wstępnej rejestracji na szkolenie należy wysłać na adres Konsorcjum.Progres@gmail.com e-maila z danymi:
 • Wybrany termin
 • Imię i nazwisko
 • Adres email lub telefon kontaktowy
 • (Opcjonalnie) Nazwa reprezentowanej instytucji lub firmy
 • Informacje, którym produktem są Państwo zainteresowani
Organizacja szkoleń i prezentacji
 • Instytucjom zainteresowanym użyciem naszych produktów oferujemy poprowadzenie prezentacji jak i praktycznych warsztatów, dzięki którym można lepiej poznać możliwości Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej.
 • Prezentacje mogą być przeprowadzane na miejscu u zainteresowanych.
 • Oferujemy także organizację szkoleń dla użytkowników Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej, które mogą mieć charakter zbiorowy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.
 • Najlepszym sposobem zapoznania się z możliwościami i zaletami Platformy jest pobranie poniżej zamieszczonych prezentacji oraz wypróbowanie jednej dwóch darmowych wersji:
Szkolenia online
Prezentacja przykładowych testów i przebiegu badania