wiki:SPD-1.0.1-Public

Wersja 1.0.1

Data wypuszczenia wersji: ?

Zmiany

Nowa funkcjonalność:

Ticket Resolution Summary

Inne poprawki:

Ticket Resolution Summary